Wydział Ekonomiczno-SpołecznyUniwersytet Przyrodniczny w Poznaniu

Katedra Zarządzania i Prawa

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

tel. +48 61 848 7110
fax. +48 61 848 7110
e-mail:alinanow@up.poznan.pl

Aktualności

Nagrody za najlepsze prace z zakresu spółdzielczości

Opublikowano: 29 czerwca 2015

Nagrody za najlepsze prace z zakresu spółdzielczości

Zobacz więcej »

Materiały pomocnicze do wykładów

Opublikowano: 1 kwietnia 2014

Materiały-pomocnicze-do-wykładów

Zobacz więcej »

Projekty naukowe

Projekt IGRE

Projekt IGRE

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych.

Zobacz więcej »

Projekt IGRE

Rachunek przepływów pieniężnych

Opracowanie uniwersalnego programu komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSR7.

Zobacz więcej »

AGROLOGIS

AGROLOGIS

Unikatowy program komputerowy do ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych.

Zobacz więcej »

Partnerzy

Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuPolitechnika PoznańskaPolitechnika ŁódzkaDankoHLB M2 AudytPoznańIUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w PuławachInstytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu